14-16.05.2014r Konferencja "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych"

f W dniach od 14 do 16 maja w Chorzowskim Centrum Kultury, przy ul. Sienkiewicza 3 odbył się szereg wykładów, warsztatów i spotkań z ekspertami. Uczestnicy rozmawiali m.in. o polskim prawie pracy dotyczącym osób niepełnosprawnych oraz systemie zachęt dla pracodawców zatrudniających osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.Program „Inkluzja” ma na celu wyznaczenie nowego kierunku społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Eksperci z różnych dziedzin szukają odpowiedzi na pytanie jak w naturalny sposób włączyć osoby niepełnosprawne we wszystkie obszary życia. W ramach projektu odbyły się już dwie konferencje: „Zamieszkanie w środowisku osób niepełnosprawnych” w Iserlohn (Niemcy) i „Edukacja osób niepełnosprawnych” w Nyiregyhaza (Węgry). Chorzów jest godpodarzemzem ostatniego spotkania w ramach projektu.   15 maja 2014r Chorzowskie Centrum Kultury,  w programie:

9:00 - rejestracja uczestników konferencji

9:30 - oficjalne rozpoczęcie konferencji za słowem wstępnym Andrzeja Kotali Prezydenta Chorzowa

10:00 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych na gruncie polskim, projekty zmian legislacyjnych - Marek Plura Poseł RP

10:25 Zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych - Anna Wandzel Dyrektor Oddziału Katowice PFRON

10:50 Szanse i zagrożenia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne - Tomasz Jakubiec Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

12:00 Praca i terapia w hotelu "U Pana Cogito" - Agnieszka Lewonowska - Banach Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie

12:25 Rola asystenta i trenera osoby niepełnosprawnej intelektualnie w przyuczaniu zawodowym - Magdalena Pióro, Michał Bulik Trenerzy pracy "Centrum Dzwoni" Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Bytomiu

12:45 Osoba niepełnosprawna w zakładzie pracy chronionej - Włodzimierz Bartold Prezes Zarządu Limatherm Components Sp. z o. o.

14:30 Sesje warsztatowe dla partnerów projektu

19:00 Występ artystyczny w wykonaniu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej PSOUU w Chorzowie - Teatr Szóstego Dnia w sztuce "American Dream" w reżyserii Tomasza Kuty