Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie

ul. Karpacka 20
41-506 Chorzów

 

tel. 32 24 63 618
tel. / fax 32 247 04 14

 

mail: sdschorzow@wp.pl

 

 

Dom Pobytu Dziennego dla Osób z Zaburzeniami Otępiennymi

w tym dotkniętych Chorobą Alzheimera w Chorzowie

Centrum Inicjatyw Społecznych

ul. 3-go Maja 18

41-500 Chorzów

 

tel. / fax 32 733 44 98

mail: sdschorzow@wp.pl