Dyrekcja

dr n. hum. Irena Przywarka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od 2004-lipca 2012 r. roku dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie. Od 2001 roku wykładowca akademicki a od 2007 roku nauczyciel w Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Wieloletni praktyk w zakresie pracy socjalnej na rzecz osób chorych psychicznie.

 

 

 

Dyrektor: mgr Beata Jonek

Z wykształcenia pedagog. Od 2004 roku Koordynator Zespołu Wspierająco-Aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie,od lipca 2012r. pełniąca obowiązki Dyrektora, posiada dużą wiedzę w zakresie pracy socjalnej oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie.Od 1 lutego 2013r. objęła stanowisko dyrektora domu.

 

 

p.o. Koordynator: mgr Aldona Hojka

Z wykształcenia pedagog,od 1.04.2013 r. pełniąca obowiązki Koordynatora Zespołu Wspierająco-Aktywizujacego w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.

Schemat zespołu pracowniczego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie

1. Dyrektor

 

a) Koordynator - specjalista pracy socjalnej

- zespół wspierająco-aktywizujący:

lekarze, psycholodzy, terapeuci, konsultanci, opiekunowie (starsi, młodsi), starszy pracownik socjalny, instruktorzy terapii zajęciowej, pielęgniarka i inni.

 

b) Obsługa księgowa

- główna księgowa

- inspektor

 

c) Obsługa administracyjno-gospodarcza

- starszy referent

- konserwator

- sprzątaczka