Oferta zajęć terapeutycznych w Domu Pobytu Dziennego dla osób z zaburzeniami otępiennymi w tym dotkniętych chorobą Alzheimera.

Tworząc programy zajęć dla uczestników ośrodka, skupiliśmy się na takich formach oddziaływania, które koncentrują się na specyficznych potrzebach osób z zaburzeniami otępięnnymi na różnym poziomie zaawansowania. Ponieważ zaburzenia obejmują głównie sferę poznawczą przygotowaliśmy szereg treningów, które mają na celu spowolnienie procesów demencyjnych, jak również poprawę funkcjonowania w tych obszarach, które są podatne na rehabilitację. Tak więc prowadzimy: trening percepcji obejmujący ćwiczenia pamięciowe, zadania poprawiające koncentrację i uwagę oraz trening reminescencyjny skoncentrowany na zdolności do przypominania sobie i porządkowania informacji.

 

Ponieważ choroba Alzheimera jak i inne zaburzenia otępienne w bardzo istotny sposób ograniczają samodzielność osób nimi dotkniętych, wprowadziliśmy również trening umiejętności społecznych oraz terapię walidacyjną, której zasady służą korygowaniu nieprawidłowych postaw i wzorców  funkcjonowania, jak   również  zwiększają   zdolność  do  radzenia  sobie z drobnymi i codziennymi sprawami. Ważną częścią rehabilitacji jest również trening higieniczny, zwiększający samodzielność naszych uczestników w tym podstawowym aspekcie życia.


Ponadto w ramach pobytu dziennego prowadzimy terapię manualną poprzez różnorodne formy plastyczne, zajęcia świetlicowe, muzykoterapię, czy  specjalnie  dostosowaną  do  potrzeb i możliwości uczestników gimnastykę. Dysponujemy odpowiednim wyposażeniem do prowadzenia zajęć plastycznych oraz ćwiczeń gimnastycznych (rowerki rehabilitacyjne, stół do treningu manualnego,  fotel masujący i inne przyrządy).

 

Historia Domu Pobytu Dziennego dla osób z zaburzeniami otępiennymi w tym dotkniętych chorobą Alzheimera

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie w ramach Domu Pobytu Dziennego dla osób chorych psychicznie oferuje następujące rodzaje zajęć.

Program działania został oparty na koncepcji społeczności psychoterapeutycznej - ambulatoryjnej, której zasadniczym celem jest spowodowanie poprawy funkcjonowania społecznego oraz indywidualnego wyzdrowienia i adaptacji u osób, które przebyły kryzys psychiczny, skutkiem  którego doszło do trwałego lub czasowego upośledzenia zdolności adaptacyjnych. W podlegającej prawom dynamiki grupowej społeczności terapeutycznej uczestnik ma możliwość wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi i otrzymania od nich, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, informacjo o tym, jak jest przez nich widziany i przeżywany.

 

Rehabilitacja psychiatryczna prowadzona w ŚDS to system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, wychowawczych i medycznych umożliwiających chorym psychicznie  w miarę samodzielną egzystencję i integrację społeczną. Działalność rehabilitacyjna jest wielokierunkowa i obejmuje swym zasięgiem różne formy pomocy dostosowując je do możliwości uczestników. Postępowanie to jest zindywidualizowane i oparte na elastycznym, długotrwałym programie działania.

 

1. Zajęcia z zakresu treningów społecznych i umiejętności praktycznych:

 • Trening prowadzenia rozmowy
 • Trening rozwiązywania trudnych sytuacji
 • Trening budżetowy
 • Trening celów
 • Trening higieniczny
 • Trening kulinarny

 

2. Zajęcia terapeutyczne:

 • Muzykoterapia
 • Dramaterapia
 • Biblioterapia
 • Warsztaty interakcyjne
 • Trening percepcji
 • Choreoterapia
 • Relaksacja
 • Bioenergetyka
 • Małe formy sceniczne
 • Terapia zajęciowa (zajęcia plastyczne, terapia manualna, ergoterapia)

 

3. Psychoedukacja, spotkania z lekarzem, wsparcie psychologiczne:

 • Psychoedukacja
 • Poradnictwo indywidualne
 • Grupa wsparcia
 • Grupa wsparcia dla rodzin uczestników
 • Trening lekowy
 • Edukacja zdrowotna

 

4. Zajęcia edukacyjne i aktywizujące:

 • Zajęcia komputerowe
 • Nauka języka angielskiego
 • Kurs tańca towarzyskiego
 • Gazetka
 • Wspólne wyjścia na imprezy kulturalne, wycieczki
 • Zajęcia ruchowe – rekreacyjne
 • Gimnastyka
 • Wyjścia na basen
 • Gry i zabawy edukacyjne

 

5. Zajęcia o charakterze integracyjnym:

 • Społeczność terapeutyczna
 • Kulturoterapia - wspólne organizowanie imprez grupowych, obchody różnych uroczystości
 • i inne

 

Historia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie