Kampania społeczna "Co czwarty z nas" 2012r.

Kampania „Co czwarty z nas” organizowana jest przez Ministra Zdrowia oraz Samorząd Województwa Śląskiego. Do akcji włączył się również Powiat Bielski i gminy funkcjonujące na jego terenie. Ulotki informacyjne na ten temat rozdystrybuowane zostaną między innymi w Starostwie Powiatowym , Urzędach gmin , placówkach ochrony zdrowia .
Celem kampanii jest rozwianie mitów związanych ze zdrowiem psychicznym oraz przeciwstawienie się stereotypowemu, negatywnemu wizerunkowi osoby cierpiącej na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.
Szacuje się,  że ponad 450 milionów  światowej ludności cierpi z powodu zaburzeń  psychicznych. O wiele więcej ma problemy psychiczne. Ponad 27% dorosłych Europejczyków doświadcza przynajmniej  jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego w ciągu roku. Liczba osób leczonych w  Polsce  z powodu zaburzeń psychicznych wynosiła w 2009 r. prawie 1,6 mln, z czego  w opiece stacjonarnej leczonych było 13%  pacjentów, natomiast  opieką  ambulatoryjną  objęto 87% chorych. Od 1997 do 2009 r. prawie 2-krotnie wzrosła liczba osób  leczonych z powodu zaburzeń  psychicznych. Zdrowie psychiczne jest integralnym i istotnym elementem zdrowia, co więcej nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego. Dlatego też kampania ma zasygnalizować, że „Co czwarty z nas” miał lub będzie miał problemy ze zdrowiem psychicznym.
Kampania potrwa od 24 września do 10 października 2012 r., który jest Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego